top of page

İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILIR MI ?

Öncellikle işçinin, istifasının gerçek bir istifa mı yoksa haklı nedenle fesih mi olduğu hususu netleştirilmelidir. Daha sonra işçinin kıdem alacağı hususunda bir karara varılmaktadır. İstifa görünümünde ki haklı nedenle fesih koşullarını pratikte karşımıza çıkan olaylarla açıklayalım. 

Örnek: Herhangi bir işletmede yaklaşık 12 yıldır çalışmakta olan işçinin hiçbir neden göstermeden yazılı olarak sadece istifa ediyorum demesini Yargıtay hayatın olağan akışına aykırı bulmuştur.

Bu kadar büyük bir tecrübeye sahip bir çalışanın bir anda istifa etmesi hayatın normal akışına aykırıdır. Bir çalışanın üstünde sadece istifa ediyorum yazılı bir kâğıdı vermesi ile kıdem tazminatından mahrum kalacağı  açıktır. Bu nedenle Hukuk sistemimiz bu durumun normal olmadığı düşüncesini benimsemiştir.

Bu durumda işçi kıdem tazminatı için işverene dava açabilir ve istifasının haklı nedenle fesih olduğunu ispat edebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

İstifa dilekçesinde “çalışma koşullarından dolayı istifa ediyorum”  şeklinde ki beyan bile bazı durumlarda işçinin haklı nedenle fesih yaptığına delil olabilir. İşçi işyerinden birçok nedenden dolayı istifa etmiş olabilir.  İşçi keyfi olarak istifa edebileceği gibi mobbing (zorlama), çalışma şartlarının kötüleşmesi, sağlık nedenleri ve ailevi nedenler gibi nedenlerle istifa etmiş olabilir. Fakat sebep ne olursa bir istifa dilekçesi verilirken dilekçede mutlaka sebebinin yazılması işçi lehine olabileceği unutulmamalıdır. 

bottom of page