top of page

İDARİ YARGILAMADA YÜRÜTME DURDURMA KARARI NEDİR ?

1- İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ; İdari işlemin yürütülmesini (icra edilmesini) açılan idari davanın sonuna kadar durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını askıya alan tedbir mahiyetinde bir karardır. Yürütme durdurma kararının verilebilmesi için iki şartın aynı anda mevcut olması gereklidir. 1-TELAFİSİ GÜÇ YA DA OLANAKSIZ ZARAR ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ: Eğer yürütme durdurulmazsa, ileride verilecek olan iptal kararının bir anlamı olmayacaksa yani sonradan telafi etmesi çok zor veya imkansız olacak bir durum söz konusu ise yürütmeyi durdurma mümkün olur.  

 

2- İŞLEMİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI: İdari işlemin hukuka uygun olup olmadığı yargılamanın sonunda kesinleşir. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verebilmek için de açık hukuka aykırılık bulunması gerekmektedir. 

Yürütmeyi durdurma kararlarına karşı istisnai durumlar haricinde kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. 

bottom of page