ÇEKİŞMELİ BOŞANMA VE BOŞANMA TÜRLERİ

Çekişmeli boşanma

Evlilik 1 yılını doldurmamışsa Eşler tazminat, mal paylaşımı, nafaka, velayet benzeri hususlarda anlaşmaya varamamışlarsa boşanma türü çekişmeli boşanma olur. Bu arada hatırlatmak gerekir ki eşler dava sürecinde bir anlaşma sağladıklarını Mahkemeye bildirerek boşanma türünü anlaşmalı boşanmaya çevirebilirler.  

 

 

  • Zina Sebebiyle Boşanma Davası Zina nedeniyle boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesince düzenlenmiştir. TMK’ ya göre; zina, özel ve boşanma sebepleridir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesine göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilmektedir. Ancak bu davaya hakkı olan eş ise boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibariyle 6 ay ve herhangi bir durumda zinadan sonra 5 yılı aşması halinde dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için; Eşler arasında, bir evlilik ilişkisinin bulunması, Eşlerden birinin, karşı cinsle cinsel ilişkide bulunması ve Zina yapan eşin, kusurlu olması gerekir. 

 

 

  • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 166’da belirtilmiştir. Kanun koyucu; “Evlilik birliği, eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. ” diyerek Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma davası açabilmeyi hüküm altına almıştır. 

 

 

  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu Madde 162′ de pek kötü davranış sebebiyle boşanmayı da hüküm altına almıştır. Buradaki pek kötü davranış; her çeşit saldırıyı içermektedir bu psikolojik saldırı da olabilir, fiziksel saldırı da olabilir. Buna göre “Eşlerden her biri, diğer eş tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” Bu sebeple dava açılabilmesi için mağdur olan eşin, boşanmaya sebep teşkil eden hali öğrendiği an itibariyle dava açma hakkı 6 ay ve her halde bu sebep doğduğu tarihten itibaren 5 yıl geçmemesi gerekir. Ayrıca bu sebepten dolayı eşini affeden eş, bu konuyla ilgili boşanma davası açamayacaktır.   

 

 

  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma Haysiyetsiz yaşam sürme kavramı topluma uygun olmayan davranışlardır. Bu hususun boşanma davasına konu teşkil edebilmesi için bu haysiyetsiz davranışlar diğer eş için çekilmez hal almalıdır. Örnek vermek gerekirse ; rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, gibi suçlar boşanmaya konu edile bilinir.    

 

 

  • Ayrılık davası 4721 sayılı TMK’da boşanma nedenleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılma gibi başlıklar halinde belirtmiştir. Boşanma sürecinde eşlerden biri ayrılık kararı talep edilebileceği gibi hakim de boşanma yerine ayrılığa karar verebilmektedir. Türk Medeni Kanunu Madde 167′“Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.” diyerek taraflara bu konuda hak tanımıştır. Ayrılık kararı 1 yıldan 3 yıla verebilmektedir. Ayrılık süresinin bitiminde ayrılık kendiliğinden sona erebileceği gibi ortak yaşamın tekrardan kurulamaması durumundan eşlerden her birinin boşanma davası açabilir. Ayrılık süresinde taraflar barışmamış veya bir araya dahi gelmemişlerse Mahkeme bu boşanma davasından sadece boşanma kararı verebilecektir.