top of page

Borca İtiaz Nedir ? Borca İtiraz nasıl yapılmalıdır?

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine, 

· Borcu olmadığını, 

· Borcunu ödemiş olduğunu, 

· Borcun zamanaşımına uğramış 

Olduğu gibi sebeplerle borca itiraz etmek isteyebilir. Ödeme emrine yasal sürede itiraz edilmesi ise başlamış olan takibi olduğu yerde durdurur. Bundan sonra takibi devam etmesini isteyen alacaklı bu itirazı kaldırmalı ve itirazın iptali davasını açması gerekir. İlamsız ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçlu, ilamsız ödeme emrine itiraz edebilir. Eğer 7 gün içerisinde ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve alacaklı haciz aşamasına geçerek borçlunun malvarlığında haciz işlemi başlatır. 

Borca itirazda itiraz sebeplerinin yazılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Borçlunun yalnızca “itiraz ediyorum” demesi yeterlidir. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki borçlunun itirazında bildirdiği itiraz sebepleri, alacaklının itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine gitmesi halinde önem taşıyacaktır. 

Zira, borçlu bu halde itirazında bildirdiği sebepler ile bağlı olup, itirazında sebep bildirmemişse senet veya ilgili sözleşme, belge metninden anlaşılamayan itiraz nedenlerini itirazın kaldırılması aşamasında icra mahkemesinde ileri süremeyecektir.

bottom of page